+86-0512-62885849

همه دسته بندی ها

صفحه اصلی /اخبار

مزایای کارمند

زمان: 2014-01-04

با طرف از سوئیچ, اشتغال به آن می درخشد 1050. به منظور ایجاد آن به کارکنان, شرکت خرید 10 وسایل نقلیه آنها را تبدیل به رفتن به کار و رفتن کار.