+86-0512-62885849

همه دسته بندی ها

صفحه اصلی /اخبار

GIESSE آمد به کارخانه ما مراجعه کنید

زمان: 2016-10-27

در اکتبر 25th,2006, تیم از GIESSE از ایتالیا به کارخانه ما آمد. آنها با مهندسان ما communicatied و آموخته یکدیگر. ما برخی از فن آوری های پیشرفته را یاد گرفتیم و معرفی کردیم. نهایت, دو طرف به توافق در همکاری رسید.