+86-0512-62885849

ប្រភេទ​ទាំងអស់

ទំព័រដើម /ព័ត៍មាន

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសប្ដូរអ្នកបានយ៉ាងល្អបំផុត?

ម៉ោង: 2016-04-04

អតិថិជនភាគច្រើនស្ទើរតែមិនបានដឹងថាប្រភេទនិងឈ្មោះនៃការប្ដូរលម្អិតដូច្នេះអ្នកលក់របស់យើងមិនអាចជួយពួកគេជ្រើសរើសយកការប្តូរសមល្អបំផុត. ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកែលម្អសេវារបស់យើង, ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើឱ្យបញ្ជីនៃល្បីបំផុតមួយនៅជុំវិញពិភពលោកអំពីការចាត់ថ្នាក់នៃការប្តូរ, ដែលអាចជួយដល់អតិថិជនក្នុងការស្វែងរក thier ប្តូសមល្អបំផុត.