+86-0512-62885849

ប្រភេទ​ទាំងអស់

ទំព័រដើម /ព័ត៍មាន

រោងចក្រក្រុមហ៊ុន Panasonic inPEct របស់យើង

ម៉ោង: 2015-01-04

នៅថ្ងៃទី 24 ធ្នូ, 2004, លោករដ្ឋមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានគុណភាពផ្ទះបាយក្រុមហ៊ុន Panasonic និងវិស្វកររបស់ខ្លួនបានមកដល់រោងចក្ររបស់យើង. ពួកគេបានបណ្តុះបណ្តាត្រួតពិនិត្យនិងបុគ្គលិករបស់យើង, បន្ទាប់មកបានផ្តល់វិធីសាស្រ្តមួយចំនួននៃការកែលម្អបច្ចេកទេស. នៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកែលម្អបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងការបង្កើតថ្មី,យើងនឹងផលិតបានប្តូរល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជន.