+86-0512-62885849

ប្រភេទ​ទាំងអស់

ទំព័រដើម /ព័ត៍មាន

Simens បានចូលមកទស្សនារោងចក្ររបស់យើង

ម៉ោង: 2015-05-20

ក្នុង 18 ខែឧសភា, 2005, ផ្នែកលទ្ធកម្ម Siemens អន្តរជាតិពីទីស្នាក់ការអាឡឺម៉ង់ inspeted រោងចក្ររបស់យើង. ពួកគេត្រូវបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបរិស្ថានផលិតកម្មនិងគុណភាពរបស់យើង. យើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនេះការមកទស្សនា. ជាចុងក្រោយ, ពួកគេបានយករូបភាពមួយជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិនិងជាវិស្វកររបស់យើង.