+86-0512-62885849

ប្រភេទ​ទាំងអស់

ទំព័រដើម /ព័ត៍មាន

រោងចក្ររបស់យើង whirlpool ដើម្បី Inspet

ម៉ោង: 2014-04-02

នៅទី 2 ខែមេសា, 2004,QA និងការតាំងនៃ Whirlpool inspet ទៅរោងចក្រក្រុង Suzhou ជាមួយបុគ្គលិករោងចក្រតំណាងរបស់ពួកគេ.